مزایای عایق بندی تاسیسات گرمایشی و سرمایشی

به طور کلی عملکرد عایق ها بصورت زیر می باشد:
۱. ذخیره انرژی
۲. کنترل انتقال گرما
۳. کنترل درجه حرارت
۴. پیشگیری از یخ زدگی
۵. حفاظت در برابر سوختگی
۶. کنترل آتش
۷. تامین عایق صوتی
۸. ایمنی در محیط های پر مخاطره یا جایی که احتمال دارد کارکنان با سطوح داغ و یا بسیار سرد تماس حاصل کنند.
در اکثر اوقات عایق جهت انجام وظایف بالا بطور مخلوط انتخاب می شود. بدین معنی که انتخاب یک ماده با توجه به عملکردهای آن باید مدنظر قرار گیرد.
عایق کاری حرارتی براساس ایجاد یک مانع حرارتی که نرخ انتقال حرارت را کاهش می دهد عمل می نماید. دلایل بسیاری برای عایق کاری تاسیسات وجود دارد که مهمترین آنها صرفه جویی در هزینه است. منشأ صرفه جویی در هزینه از آنجاست که عایق کاری حرارتی می تواند تلفات گرمایی را کمینه کرده و بنابراین انرژی ورودی لازم برای دمای آب در مخزن را کاهش می دهد.

Post Your Comment Here

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *